Sıra No Özellik Proje Bilgileri - Açıklama
1 Projeyi Yapan Kurum veya Kuruluşun Adı

DSİ X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 Projenin Adı ERGANİ PROJESİ (Ergani Barajı ve Sulaması)
3 Özet Diyarbakır İli, Ergani İlçesinin 5 km. küzeybatısında sulama amaçlı bir projedir. Planlaması mevcut olup, Kati Projesi yoktur. Projenin su kaynağı olan Ergani Barajına ait Kati Proje Yapımı işi 2008 yılı yatırım programında iz ödenek ile yer almaktadır.
4 Amaç 1 675 hektar sulama
5 Hedef Projeye ait kati proje yapım işlerinin tamamlanması akabinde inşaat ihalelerinin yapılması.
6 Gereç-Yöntem Diyarbakır İli Ergeni İlçesi sınırlarında yer almaktadır. İhale edilmek süretiyle yürütülecektir.
7 Finansman Kaynağı Kati proje yapımı işi milli bütçeden
8 Bütçesi (€ veya YTL)
9 Türü (hibe veya Kredi)
10 Durumu
11 Başvuru Tarihi
12 Kabul Tarihi
13 Red Tarihi ve Gerekçesi
14 Başvuru Yapıldı, beklemede
15 Proje Hazırlanıp, Başvuru Yapılmadı ise Gerekçesi
16 Proje Sonuçları Sulama : 3 200 000 YTL/yıl İstihdam : 500 kişi/yıl
17 Proje Sorumlusu
18 Adı ve Soyadı M. Ali KAYA
19 Görev/Unvanı Proje ve İnşaat Şube Müdürü
20 İş Tel 0.412.226 64 11 / 253
21 Cep Tel
22 E-posta
23 Faks No 0.412.226 64 07
24 Paydaşlar (varsa)
25 Faydalanan Kişi Sayısı

    Paylaş |